29 Jun 2022 21:59:58

Porsche Automobil Holding

Referenzkurs Porsche Automobil Holding

€ 65,72 0,00 %
Chart Referenzkurs

Alle Turbos auf Porsche Automobil Holding

WKN ISIN Produkttyp Richtung K.O. Hebel Abst. K.O. Laufzeit Geld Brief Performance Handeln
NG5MN6 DE000NG5MN66 Long € 65,07 26,3 1,0 % 0,12 0,25 0,00 % Direkt handeln
NG5MN7 DE000NG5MN74 Long € 64,42 25,3 2,0 % 0,19 0,26 0,00 % Direkt handeln
NG4UL6 DE000NG4UL69 Long € 63,78 20,5 3,0 % 0,25 0,32 0,00 % Direkt handeln
NG4U75 DE000NG4U750 Long € 63,12 17,8 4,0 % 0,30 0,37 0,00 % Direkt handeln
NG4U76 DE000NG4U768 Long € 62,47 14,6 4,9 % 0,38 0,45 0,00 % Direkt handeln
NG4U77 DE000NG4U776 Long € 61,83 12,6 5,9 % 0,45 0,52 0,00 % Direkt handeln
NG4U78 DE000NG4U784 Long € 61,20 11,3 6,9 % 0,51 0,58 0,00 % Direkt handeln
NG5F8H DE000NG5F8H2 Long € 63,29 11,0 3,7 % 0,53 0,60 0,00 % Direkt handeln
NG4M45 DE000NG4M450 Long € 63,11 10,6 4,0 % 0,55 0,62 0,00 % Direkt handeln
NG4U79 DE000NG4U792 Long € 60,57 10,3 7,8 % 0,57 0,64 0,00 % Direkt handeln
NG471J DE000NG471J2 Long € 59,95 9,3 8,8 % 0,64 0,71 0,00 % Direkt handeln
NG471K DE000NG471K0 Long € 59,33 8,5 9,7 % 0,70 0,77 0,00 % Direkt handeln
NG471L DE000NG471L8 Long € 58,73 7,9 10,6 % 0,76 0,83 0,00 % Direkt handeln
NG471M DE000NG471M6 Long € 58,12 7,4 11,6 % 0,82 0,89 0,00 % Direkt handeln
NG471N DE000NG471N4 Long € 57,53 6,9 12,5 % 0,88 0,95 0,00 % Direkt handeln
NG5MA9 DE000NG5MA95 Long € 56,96 6,6 13,3 % 0,93 1,00 0,00 % Direkt handeln
NG5MBA DE000NG5MBA8 Long € 56,40 6,2 14,2 % 0,99 1,06 0,00 % Direkt handeln
NG5MBB DE000NG5MBB6 Long € 55,84 5,9 15,0 % 1,05 1,12 0,00 % Direkt handeln
NG5MBC DE000NG5MBC4 Long € 55,29 5,6 15,9 % 1,10 1,17 0,00 % Direkt handeln
NG5MN8 DE000NG5MN82 Long € 54,73 5,3 16,7 % 1,16 1,23 0,00 % Direkt handeln
NG5MN9 DE000NG5MN90 Long € 54,19 5,1 17,5 % 1,21 1,28 0,00 % Direkt handeln
NG5MPA DE000NG5MPA8 Long € 53,65 4,9 18,4 % 1,26 1,33 0,00 % Direkt handeln
NG5F4U DE000NG5F4U4 Short € 79,80 4,3 21,4 % 1,47 1,54 0,00 % Direkt handeln
NG5F4V DE000NG5F4V2 Short € 81,06 3,9 23,3 % 1,60 1,67 0,00 % Direkt handeln
NG5F4W DE000NG5F4W0 Short € 82,34 3,7 25,3 % 1,72 1,79 0,00 % Direkt handeln
NG5F4X DE000NG5F4X8 Short € 83,64 3,4 27,3 % 1,86 1,93 0,00 % Direkt handeln
NG5F4Y DE000NG5F4Y6 Short € 84,95 3,2 29,3 % 1,99 2,06 0,00 % Direkt handeln
NG5F4Z DE000NG5F4Z3 Short € 86,28 3,0 31,3 % 2,12 2,19 0,00 % Direkt handeln
NG5F40 DE000NG5F402 Short € 87,65 2,8 33,4 % 2,26 2,33 0,00 % Direkt handeln
NG5F41 DE000NG5F410 Short € 89,03 2,7 35,5 % 2,39 2,46 0,00 % Direkt handeln
NG5BEJ DE000NG5BEJ6 Short € 90,43 2,5 37,6 % 2,54 2,61 0,00 % Direkt handeln
NG5BEK DE000NG5BEK4 Short € 91,85 2,4 39,8 % 2,68 2,75 0,00 % Direkt handeln
NG5BEL DE000NG5BEL2 Short € 93,30 2,3 42,0 % 2,82 2,89 0,00 % Direkt handeln
NG4R8A DE000NG4R8A4 Short € 94,76 2,2 44,2 % 2,97 3,04 0,00 % Direkt handeln
NG4R8B DE000NG4R8B2 Short € 96,21 2,1 46,4 % 3,11 3,18 0,00 % Direkt handeln
NG4R8C DE000NG4R8C0 Short € 97,69 2,0 48,6 % 3,26 3,33 0,00 % Direkt handeln
NG4R8D DE000NG4R8D8 Short € 99,19 1,9 50,9 % 3,41 3,48 0,00 % Direkt handeln
NG5BEM DE000NG5BEM0 Short € 100,71 1,8 53,2 % 3,56 3,63 0,00 % Direkt handeln
NG5BEN DE000NG5BEN8 Short € 102,26 1,7 55,6 % 3,72 3,79 0,00 % Direkt handeln